Gebruik navigatiegegevens

Om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld verkeersmaatregelen in Hattem, zetten wij als gemeente FCD (Floating Car Data)* in. Met behulp van FCD hebben we van alle wegen in Hattem een actueel beeld van de verkeerssituatie. Wij gebruiken FCD om te kijken hoe het verkeer op de weg stroomt of dat er juist files zijn. Het helpt ons om de wegen veiliger en efficiënter te maken. Welke routes zijn bijvoorbeeld heel populair en wat is de gemiddelde snelheid. Of wordt er te hard gereden.

* Floating Car Data

FCD zijn data uit voertuigen of mobiele systemen. Zoals bijvoorbeeld navigatie- en tracking- systemen en reisapps op smartphones. Als je onderweg bent (en je hebt bijvoorbeeld een smartphone op zak), wordt je gps-positie steeds vastgelegd. De navigatie-provider (bijvoorbeeld TomTom of Google Maps) verzamelt deze data om je te informeren over je reis. Voor het verzamelen van deze data heb -toen je het apparaat in gebruik nam- toestemming gegeven. Zo wordt veel informatie van verschillende gebruikers verzameld. Een deel daarvan wordt geanonimiseerd en beschikbaar gesteld aan derden. 

Wij maken gebruik van deze gegevens. De gegevens worden (geanonimiseerd) verzameld en verwerkt. Wij hebben als gemeente dus geen inzicht in je persoonsgegevens.