November 2020

 • Stook veilig, voorkom schoorsteenbrand en overlast

  30 november 2020

  Schoorsteenbrand is de schrik van iedere eigenaar van een houtkachel of open haard. Een schoorsteenbrand ontstaat door onverbrande deeltjes die in de schoorsteen achterblijven en vlam vatten. Door te zorgen voor een goede verbranding wordt de kans op schoorsteenbrand kleiner.

 • Wethouder Schipper deelde fietsverlichting uit bij De Zaaier

  25 november 2020

  Iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. De gemeente Hattem levert graag een positieve bijdrage om de bewustwording van goede fietsverlichting bij jongeren te verhogen. Daarom bezocht wethouder Auke Schipper, woensdagochtend groep 8 van de Zaaier en deelde daar fietsverlichting uit.

 • Gemeenteraad Hattem akkoord met stedenbouwkundig plan Geldersedijk

  25 november 2020

  De gemeenteraad van Hattem heeft maandagavond het stedenbouwkundig plan voor de woonzorgzone Geldersedijk vastgesteld. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor deze nieuwe Hattemse woonzorglocatie met het eerste Integraal Kindcentrum.

 • Orange the World: stop geweld tegen vrouwen

  24 november 2020

  Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden in meer dan 100 landen de '16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen' plaats. De gemeente Hattem steunt deze actie.

 • Beleid onder de loep. Welk onderwerp is een onderzoek waard?

  23 november 2020

  De Rekenkamercommissie Hattem onderzoekt of het beleid van de gemeente goed is uitgevoerd en of dit het gewenste effect heeft. Zij kijkt daarbij ook of geld efficiënt is besteed. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment inventariseert de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor 2021. Ook inwoners van Hattem kunnen onderwerpen aandragen. Is er een onderwerp waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie het zou moeten onderzoeken? Laat het ons weten.

 • Winterkledingpas uit Kindpakket wordt bezorgd

  18 november 2020

  In Hattem willen we dat iedereen mee kan doen. Ook als het financieel tegen zit. Daarom geven de gemeente en Stichting Leergeld Noord-Veluwe een winterkledingpas voor Hattemse kinderen van 4 tot 18 jaar die dit nodig hebben. Met het tegoed van € 75,- kunnen zij met hun ouders kleding en schoenen kopen bij deelnemende winkels. De pas maakt onderdeel uit van het Kindpakket.

 • Werkzaamheden Hollewand en Rijnstraat

  16 november 2020

  De maximale snelheid op Hollewand en Rijnstraat was al verlaagd naar 30km/u. Maar de wegen waren nog niet ingericht als een 30km/u weg.

 • Online bijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe

  11 november 2020

  Met de RES bekijken we waar opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. En hoe inwoners en verschillende partijen daar naar kijken. Op dit moment liggen er drie denkrichtingen voor de energiestrategie op tafel.

 • Week tegen kindermishandeling: Leren van elkaar

  10 november 2020

  Van maandag 16 tot en met zondag 22 november is het de Week tegen kindermishandeling. Dit jaar is het thema ‘Leren van elkaar’. Professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling delen hun verhaal. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen, ervan te leren en te kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

 • Pas op voor gemeentegids fraudeurs

  03 november 2020

  De gemeente heeft de laatste tijd weer meldingen ontvangen van Hattemse ondernemers over ‘aanbieders’ van advertentieruimte in de gemeentegids. Dit gebeurt zowel per e-mail als telefonisch.

 • Gemeente zet vijf Hattemse werkgevers in het zonnetje

  03 november 2020

  Afgelopen week was de Week van de 1000 voorbeelden. Tijdens deze week zetten we een aantal werkgevers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking in het zonnetje. Door het tonen van deze voorbeelden willen we andere werkgevers inspireren. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een uitgebreid bezoek te brengen. Daarom bracht Hattemse werkmakelaar Chantal de Wolf namens wethouder Carla Broekhuis-Bonte een attentie langs bij vijf Hattemse bedrijven.

 • Open je wereld voor een pleegkind

  02 november 2020

  In Hattem hebben we het goed. Natuurlijk: er kunnen altijd wel zaken beter, maar over het algemeen mogen we in Nederland en in Hattem blij zijn met hoe we het voor elkaar hebben. Het zou toch mooi zijn als we dat geluk een beetje kunnen delen met kinderen die extra aandacht nodig hebben.

 • Dag van de Vrijwilliger in Hattem

  27 oktober 2020

  Maandag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag, dat vieren we ook in Hattem. We zouden onze vrijwilligers graag weer uitnodigen voor een gezellige avond, maar in verband met de maatregelen van de overheid met betrekking tot Covid-19 is dat helaas niet mogelijk. We hebben iets anders bedacht!