Beleid onder de loep. Welk onderwerp is een onderzoek waard?

De Rekenkamercommissie Hattem onderzoekt of het beleid van de gemeente goed is uitgevoerd en of dit het gewenste effect heeft. Zij kijkt daarbij ook of geld efficiënt is besteed. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment inventariseert de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor 2021. Ook inwoners van Hattem kunnen onderwerpen aandragen. Is er een onderwerp waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie het zou moeten onderzoeken? Laat het ons weten.

Waar moet een onderwerp aan voldoen?

Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente Hattem (zaken die uw gemeente zelf kan veranderen). Ook is het van belang dat het onderwerp uw persoonlijk belang overstijgt. Bij de selectie worden onderwerpen beoordeeld op risico’s die de gemeente loopt, maar ook op financieel en maatschappelijk belang. Geef in de motivatie van uw verzoek aan waarom het volgens u belangrijk is dat de rekenkamercommissie het door u aangedragen onderwerp onderzoekt.

Hoe kunt u ideeën aanleveren?

Een onderwerp kunt u aandragen door uiterlijk 24 december te mailen naar de secretaris van de rekenkamercommissie op e-mailadres ellenlandman@hattem.nl. U kunt ook een brief  sturen naar de rekenkamercommissie Hattem. U kunt de brief sturen ter attentie van Ellen Landman, Markt 1, 8051 EZ  HATTEM. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.