Online bijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe

Met de RES bekijken we waar opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. En hoe inwoners en verschillende partijen daar naar kijken. Op dit moment liggen er drie denkrichtingen voor de energiestrategie op tafel.

Welke denkrichtingen zijn er voor wind- en zonneparken op de Noord-Veluwe? Wat is een energiestrategie precies? En wat betekent dit voor mij als inwoner?
Tijdens de online inwonersbijeenkomst op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur hoort u hier meer over. We vertellen hoe wij in de regio aan de energiestrategie werken. U kunt de online bijeenkomst volgen via www.energieopdenoordveluwe.nl.
U heeft geen camera of speciaal programma nodig om de bijeenkomst te bekijken. Als u maandagavond de website bezoekt dan meldt u zich aan met een naam en e-mailadres. Op deze manier komt u ‘binnen’ en kunt u ook uw vragen stellen.

Geef uw mening

U kunt via een online enquête uw mening geven over de denkrichting voor de RES. Laat u informeren tijdens de online bijeenkomst en vul de enquête in op www.energienoordveluwe.nl. Dat kan tot 23 november 2020.
Ga voor meer informatie naar www.hattem.nl/duurzaamheid of mail uw vraag naar info@energiestrategienv.nl.