Stook veilig, voorkom schoorsteenbrand en overlast

Schoorsteenbrand is de schrik van iedere eigenaar van een houtkachel of open haard. Een schoorsteenbrand ontstaat door onverbrande deeltjes die in de schoorsteen achterblijven en vlam vatten. Door te zorgen voor een goede verbranding wordt de kans op schoorsteenbrand kleiner.

Stoken van hout kan ook leiden tot overlast voor omwonenden en heeft effecten op onze gezondheid en het milieu. Kijk voor meer informatie en tips om een schoorsteenbrand te voorkomen op www.hattem.nl/houtstoken.