Bestemmingsplan Lidl Hattem vastgesteld door gemeenteraad

De Hattemse gemeenteraad stemde maandagavond in met het bestemmingsplan voor de voorgenomen vestiging van een filiaal van Lidl Nederland GmbH aan de Populierenlaan. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de discountsupermarkt. Het bestemmingsplan Lidl is vastgesteld met enkele wijzigingen ten opzichte van het concept. Zo wordt er deels aan de ingediende zienswijzen tegemoet gekomen.

Het college van burgemeester en wethouders hebben dinsdag 12 oktober ingestemd met het gewijzigde Bestemmingsplan Lidl. Het plan werd hiermee aangeboden aan de raad ter vaststelling. Met het vaststellen van het plan op 15 november, verleent gemeente Hattem ook de aangevraagde omgevingsvergunning.

De afgelopen jaren is er veel gesproken over de komst van de Lidl. Met het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning, zijn we een belangrijke stap verder. Wethouder Auke Schipper: “We hebben geduld moeten hebben, vele malen zijn we met verbeteringen naar de tekentafel gegaan. Dankzij de grote betrokkenheid van de Hattemers ligt er nu een goed plan. We kijken uit naar de komst van de Lidl op ’t Veen. Dit draagt bij aan de opbouw van het nieuwe gemengde woongebied”.

Omgevingsvergunning

Een van de volgende stappen na het vaststellen van het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning.  Deze vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en wethouders. De omgevingsvergunning wordt verleend op basis van het nieuwe bestemmingsplan. De omgevingsvergunning is vanaf 25 november, samen met het bestemmingsplan ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.hattem.nl. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen beide voor een periode van 6 weken ter inzage voor beroep.