Gezamenlijke beleidsnotitie Bibliotheek Noord-Veluwe 2022-2025 vastgesteld

In de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Oldebroek en Elburg is de gezamenlijk opgestelde Beleidsnotitie Bibliotheek Noord-Veluwe 2022-2025 vastgesteld. Hierin leggen deze vijf gemeenten de regionale kaders en doelstelling vast waaraan de Bibliotheek Noord-Veluwe minimaal moet voldoen. Zij onderschrijven met deze nota dat de bibliotheek een waardevolle voorziening is in de samenleving.

Mooi resultaat

De vijf gemeenten voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de lokale bibliotheek maar voor het bibliotheekwerk in de hele regio. “Daarom werken we op de Noord-Veluwe nauw met elkaar samen. Deze goede samenwerking heeft nu een nieuwe gezamenlijke beleidsnotitie opgeleverd waarin het belang van het bibliotheekwerk in onze regio wordt onderstreept. Een mooi resultaat waar we allemaal trots op zijn”, deelt de Hattemse wethouder Carla Broekhuis mee. 

Nieuwe manieren van informeren

In de beleidsnotitie wordt onder meer gewezen op de belangrijke rol die bibliotheken spelen in nieuwe manieren van informeren. Een bibliotheek kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de zelfredzaamheid van de burger wordt uitgebouwd. Bibliotheken spelen daarnaast een steeds grotere rol in het aanleren van basisvaardigheden.

Taalpunten

Wethouder Broekhuis wijst onder meer op het maatschappelijk probleem laaggeletterdheid en de aanwezigheid van Taalpunten in bibliotheken. “Bibliotheken helpen mee om laaggeletterdheid al in een vroeg stadium te voorkomen, bijvoorbeeld met initiatieven als Boekstart en de Voorleesexpress.”

Vorige nota

Deze beleidsnotitie vervangt de nota die vier jaar geleden is opgesteld.