Bouw van 60 huurwoningen in Hattem van start

Met vier man sterk werd deze week de starthandeling voor de nieuwbouw van 60 woningen van Triada verricht. Johan Brouwer (voorzitter Huurdersraad Triada), Auke Schipper (wethouder gemeente Hattem), Harrie van de Ven (directeur-bestuurder Triada) en Arjan Berends (directeur Salverda Bouw) sloegen eigenhandig 4 eerste palen de grond in.

Voor Hattem is deze nieuwbouw bijzonder welkom. De 50 appartementen en 10 woningen zijn levensloopbestendig. Huurders kunnen in deze woningen daarom lang zelfstandig thuis blijven wonen. Triada voorziet hiermee in een grote behoefte. En de eengezinswoningen waaruit ouderen naar deze nieuwbouw verhuizen, bieden dan weer een thuis aan gezinnen. Uiteindelijk profiteren ook jonge starters zo van deze nieuwbouw.

De toegankelijkheid van alle 60 woningen komt op een hoog niveau te liggen. Zodat ook mensen met loopbeperkingen er zonder aanpassingen in kunnen wonen. De appartementengebouwen krijgen drie woonlagen, in hoogte vergelijkbaar met de omliggende bebouwing. Zij zijn verdeeld over twee woongebouwen van ieder 25 appartementen. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere kleuren baksteen om een levendig gevelbeeld te creëren. De 10 grondgebonden woningen zijn verdeeld over twee rijtjes van 5 woningen aan weerszijden van het project.

Namens de Huurdersraad Triada laat Johan Brouwer weten: “De Huurdersraad is echt blij dat deze woningen nu gebouwd gaan worden. Het is een mooi project voor Hattem met een flink aantal nieuwbouwwoningen, nu weer 60 erbij. En ze zijn ook heel geschikt voor ouderen. Daar is echt grote behoefte aan.”

Alle woningen hebben 2 slaapkamers en zijn geschikt voor huishoudens van maximaal 3 personen. Directeur-bestuurder Harrie van de Ven van Triada benadrukt dat de woningen bijzonder energiezuinig worden. “Ze krijgen een duurzame, gasloze installatie voor verwarming en warm water. Triada verhuurt bovendien straks alle woningen onder de huurtoeslaggrens. Dat betekent dat ze bereikbaar zijn voor mensen met een bescheiden inkomen.”

Wethouder Auke Schipper van Hattem: “Als wethouder en inwoner van Hattem ben ik erg blij met de start van de bouw van 60 woningen. Deze woningen sluiten aan bij de dringende woningbehoefte van Hattem. Ze zijn geschikt voor kleinere huishoudens, zijn duurzaam, toegankelijk en betaalbaar én ze passen goed bij de huidige samenstelling van de Hattemse bevolking. Met de overige nieuwbouwprojecten die nu in voorbereiding zijn, willen we de balans nog verder verbeteren.”

Eerder stonden op het terrein tussen de Lippenoordweg, Zandkamp en het Breestuk 68 rijtjeswoningen. In overleg met de huurders zijn 28 ervan succesvol gerenoveerd. De overige 40 woningen zijn gesloopt. Daar komen nu deze 60 nieuwe woningen voor terug. Een groenplan rondom alle gebouwen met aansluiting op bestaande groenzones is onderdeel van het nieuwbouwplan. De hoofdaannemer voor het hele plan is Salverda Bouw uit ’t Harde.

De wijk Hattem Noord is door Triada de afgelopen jaren geherstructureerd. In totaal gaat het om 167 nieuwe levensloopbestendige woningen. Triada bracht de bewoners van de wijk met regelmaat op de hoogte van de plannen. Zo werden er voor dit project alleen al 3 informatie- en inspraakavonden georganiseerd. Daarvoor werden omwonenden persoonlijk uitgenodigd en ook belangstellenden waren welkom. Opmerkingen van omwonenden zijn daarbij in de uitwerking van de plannen verwerkt. De 10 woningen hadden eerst bijvoorbeeld een berging aan de voorzijde van de woning. Die is nu naar de achterzijde verplaatst. Ook zijn er aanpassingen gedaan in bijvoorbeeld parkeren, wandel- en rijroutes, oriëntatie van de blokken en het uit- en doorzicht.