Gemeente zoekt deelnemers voor reizigerspanel PlusOV

Reist u op afroep met PlusOV? Bijvoorbeeld om een avondje te kaarten of om bij iemand op bezoek te gaan? Uw mening en ideeën over deze manier van reizen vinden wij erg belangrijk. Daarom zoeken wij twee Hattemers die vier keer per jaar willen meedoen aan het reizigerspanel van PlusOV.

Het gaat niet om reizigers in gepland vervoer, zoals het leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer of jeugdwetvervoer, maar om reizen op afroep. Als lid van het reizigerspanel heeft u direct invloed op de kwaliteit van PlusOV. Wilt u meedoen? Meld u dan nu aan bij de gemeente! Aanmelden kan tot 12 november 2020.

Het reizigerspanel bestaat uit een groep inwoners die meedenkt over de dienstverlening van PlusOV. PlusOV is een samenwerking van negen gemeenten. Uit elke gemeente nemen twee inwoners deel aan het panel. Daarnaast stuurt de Participatieraad (Adviesraad Sociaal Domein) per gemeente een vertegenwoordiger. Ook een vertegenwoordiger van PlusOV is erbij. Zo hoort u wat er zoal komt kijken bij het organiseren van uw ritten.

Waar en wanneer?

Het reizigerspanel komt maximaal 4 keer per jaar bij elkaar. De onderwerpen die we bespreken, zijn telkens verschillend. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de taxi’s. Of aan het verbeteren van de website. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. De bijeenkomsten worden afwisselend in Deventer en Apeldoorn georganiseerd. Ze vinden plaats op de laatste woensdag van de 2e maand van het kwartaal. De eerste vergaderingen zijn al gepland: woensdag 25 november 2020 in Deventer en woensdag 24 februari 2021 in Apeldoorn.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

PlusOV gebruikt de uitkomsten om het reizen voor u prettiger te maken. Van elke bijeenkomst komt een kort verslag. Als lid van het reizigerspanel krijgt u dit verslag als eerste te zien. U ziet dan meteen wat PlusOV met de uitkomsten gaat doen. De uitkomsten komen ook op www.plusov.nl te staan.

Wat kost het?

Meedoen aan het reizigerspanel is gratis. U kunt vanzelfsprekend met PlusOV naar de bijeenkomst reizen. Elke keer dat u erbij bent, krijgt u reiskosten vergoed. Ook koffie en thee is gratis.

Hoe kan ik me aanmelden?

Stuur ons voor donderdag 12 november 2020 een email (beeftink@hattem.nl) waarin u aangeeft waarom u aan het reizigerspanel wilt meedoen. Zet in deze mail uw naam, adres, telefoonnummer én uw pasnummer. In principe nemen de eerste twee inwoners die zich aanmelden voor het panel deel. Neemt u deel, dan krijgt u van PlusOV een uitnodiging voor de bijeenkomsten. Zijn er al voldoende aanmeldingen, dan krijgt u hierover bericht van de gemeente.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Beeftink, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Hattem via emailadres beeftink@hattem.nl of  telefoonnummer (038) 443 16 16.