Is uw woning al aardgasvrij?

In 2050 zijn alle Nederlandse huizen aardgasvrij. Dat is de ambitie uit het klimaatakkoord. Om dit te halen, is het nodig om van de ruim 5.200 Hattemse huizen er jaarlijks zo’n 170 aardgasvrij te maken. Een fikse uitdaging. Hoe doen we dit? En wat betekent dit voor u?

Daarover praten we u op donderdag 29 oktober tussen 19.00 – 20.00 uur online graag bij.

Heel Hattem wordt in de toekomst op een andere manier verwarmd. We kunnen gebruikmaken van restwarmte van de waterzuiveringsinstallatie en van warmtepompen. Maar ook van warmte uit oppervlaktewater. Denk aan de IJssel, het Apeldoorns Kanaal en de Waa.

Deze nieuwe manier van verwarmen gaat niet van vandaag op morgen. We nemen de tijd om het goed, betaalbaar en per wijk te organiseren. Met inwoners, vastgoedeigenaren en de overheid. We gaan hierover graag met u in gesprek. Praat u mee? U vindt de link naar de live online bijeenkomst op www.hattem.nl/duurzaam.