Ontwerp-programmabegroting 2021

Op 13 oktober 2020 heeft het college de ontwerp-programmabegroting 2021 vastgesteld. De raad voert de beraadslagingen en stelt de programmabegroting vast in de vergadering van maandag 9 november.

Bekijk de ontwerp-programmabegroting