Gemeente Hattem stapt in deelauto

Gemeente Hattem stelt vanaf 1 januari 2022 twee elektrische deelauto’s beschikbaar. Deze auto’s staan klaar voor inwoners, toeristen en medewerkers van de gemeente. De twee auto’s krijgen een eigen, gereserveerde parkeerplaats op de Bleek en bij de haven zodat zij makkelijk te vinden zijn.

Gemeente Hattem gaat een overeenkomst aan met MyWheels.  MyWheels levert twee Renault ZOË’s. Wethouder Auke Schipper is enthousiast: `Door het aanbieden van deze elektrische deelauto’s komt Hattem weer een stapje dichterbij het gestelde klimaatdoel. Inwoners van Hattem, toeristen maar ook onze medewerkers maken vanaf januari gebruik van de deelauto.’ Ook is de verwachting dat de komende jaren, de trend van individuele mobiliteit naar deelmobiliteit toeneemt. Het kan zijn dat huishoudens met een tweede auto, deze niet meer nodig hebben, met een deelauto in de buurt. De inzet van de deelauto’s is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit provincie Gelderland.

Autodelen

Bij autodelen maken medewerkers van de gemeente of inwoners gebruik van de deelauto. Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de auto wordt gebruikt wanneer hij echt nodig is. Autodelers maken daardoor doordacht, efficiënt en selectief gebruik van de auto. Het gebruik van deelauto’s vermindert het autobezit, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van de auto. Dit past ook in de ontwikkeling van de autoluwe binnenstad van Hattem.

Gezamenlijk initiatief 

Gemeente Hattem heeft samen met Powered by Hattem het initiatief genomen om de mogelijkheden voor deelmobiliteit te onderzoeken en te inventariseren. Deelmobiliteit is nu nog een nieuw fenomeen voor veel mensen binnen de gemeente Hattem. Ervaringen uit andere steden geven aan dat dit in de loop der jaren gaat veranderen en dat inwoners meer gebruik van deelauto’s  gaan maken. Eén deelauto vervangt namelijk bijna 9 privéauto’s. ‘Dat is fijn voor de sfeer in de stad en biedt ruimte voor de fiets en voetgangers,’ aldus Dick Stoppelenburg van Powered by Hattem.
Gemeente en Powered by Hattem houden zelf goed in de gaten of het aantal deelauto’s voldoende is of dat er verder uitgebreid moet worden. Samen werken we zo aan een duurzame, klimaatneutrale stad. Zo is het in de toekomst mogelijk dat de door Powered by Hattem opgewekte stroom, vanaf de zonnepanelen,  stroom is voor de deelauto’s.