College presenteert duurzame begroting

Het stadsbestuur van Hattem heeft de begroting voor 2023 aan de gemeenteraad gestuurd. De begroting laat positieve cijfers zien en biedt daardoor ruimte voor ambities en een financiële buffer. Hiermee vaart het college van B&W een gedegen financieel beleid. De gemeenteraad vergadert en besluit op maandag 7 november over de begroting.

Wethouder financiën Tjitske Siderius is tevreden met de begroting: ‘We staan voor grote opgaven als we Hattem een duurzame toekomst willen geven. We zijn blij met de ruimte die er is om niet alleen het bestaande voorzieningenniveau voor Hattem in stand te houden, maar ook om gericht te investeren in het verduurzamen van Hattem. In maart komen we met een verdere uitwerking van ambities uit het bestuursakkoord waar we in 2023 al mee aan de slag gaan.’

Ambities vanuit het bestuursakkoord waar het stadsbestuur in 2023 mee aan de slag gaat, zijn participatie, inclusiviteit en diversiteit, de kinderburgemeester, en het Hanzejaar. Voor veel ambities zoekt het college nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenteraad en de Hattemers. Dat geldt zeker voor de Green Deal Hattem. In gezamenlijkheid met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemers wil de gemeente duurzame plannen ontwikkelen en uitvoeren. Zo kunnen we als Hattem alle aanwezige kennis, expertise en ervaring inzetten, zodat we collectief een duurzaamheidsoffensief starten om Hattem toekomstbestendig te maken voor komende generaties.

De begroting 2023 laat in Hattem positieve cijfers zien. Hiermee kunnen alle uitgaven gedaan worden om Hattem goed draaiende te houden. Daarnaast is er nog ruimte om te sparen, zodat financiële tegenvallers in de toekomst opgevangen kunnen worden. 
In de begroting is ook aandacht voor inwoners die, ondanks alle andere (rijks)maatregelen, vanwege de stijgende energieprijzen in de problemen komen. Om die inwoners te helpen, komt er een maatwerkfonds energie.