September 2020

 • Aanleg verhoogd plateau Galenshoeve

  22 september 2020

  Op het punt waar de Galenshoeve de Frederikshoeve en de Distelhoeve kruist wordt een verhoogd plateau aangelegd. De uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van dit verhoogd kruisingsplateau vindt plaats tussen 28 september en 2 oktober. De Galenshoeve wordt in die periode afgesloten voor alle verkeer.

 • Prijswinnaar fotowedstrijd Bibliotheek Hattem

  22 september 2020

  In de afgelopen zomermaanden heeft de Bibliotheek Noord-Veluwe Zomer-Doe-Boekjes uitgedeeld aan een groot aantal kinderen. De boekjes waren bedoeld om het lezen in de vakantie te stimuleren. Veel kinderen hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd en de fotowedstrijd uit deze boekjes. Afgelopen week heeft de winnaar van de fotowedstrijd in Hattem zijn prijs in de bibliotheek in ontvangst genomen.

 • 16 partijen ondertekenen Sportakkoord Hattem

  21 september 2020

  Woensdag 16 september ondertekenden Sportkoepel Hattem én 15 Hattemse sportverenigingen, sportaanbieders, welzijnsorganisaties en de gemeente het Sportakkoord Hattem. Een ambitieus akkoord, waarmee sport in Hattem naar een hoger plan wordt getild. Wethouder Martijn Hospers is er blij mee: “Het is opgesteld door en met lokale partijen. We hebben afspraken gemaakt over hoe we onze ambities op het gebied van sport en bewegen de komende jaren gaan waarmaken. Samen willen we meer Hattemers in beweging krijgen, het sportaanbod vergroten en sportaanbieders toekomstbestendig maken.”

 • GGD Noord- en Oost-Gelderland voert groot gezondheidsonderzoek uit

  21 september 2020

  GGD Noord- en Oost-Gelderland voert dit najaar de GGD Gezondheidsmeter 2020 uit. De Gezondheidsmeter is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek onder volwassenen en ouderen. De Gezondheidsmeter vindt één keer in de vier jaar plaats. Ongeveer 60.000 inwoners in Noord- en Oost-Gelderland ontvingen vorige week een uitnodiging met link naar de vragenlijst per post. Deze inwoners zijn willekeurig geselecteerd door het CBS. In deze vragenlijst staan vragen die gaan over onder andere lichamelijke en psychische gezondheid en de leefomgeving.

 • Nieuwe burgemeester in Hattem

  18 september 2020

  Drs. M. (Marleen) Sanderse is benoemd tot burgemeester van de gemeente Hattem. De benoeming gaat in op 18 september 2020.

 • Week van de Dialoog

  21 september 2020

  Tijdens de landelijke Week van de Dialoog delen inwoners in meer dan 20 steden aan dialoogtafels hun verhalen, ze ontmoeten elkaar en delen kennis met elkaar. Mensen van verschillende achtergronden. Hattem is één van deze actieve steden.

 • Aangepaste schetsontwerpen binnenstad

  17 september 2020

  Woensdag 16 september presenteerden gemeente Hattem, NTP en OKRA de aangepaste schetsontwerpen voor de binnenstad. Veel belangstellenden maakten gebruik van de mogelijkheid om te kijken wat er gedaan is met de inbreng van de inloopmarkt van 19 augustus. Was u niet in de gelegenheid, maar toch nieuwsgierig? U vindt hier de aangepaste schetsontwerpen.

 • Cursus Politiek Actief voor inwoners

  15 september 2020

  Op dinsdag 27 oktober 2020 start de gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek. De cursus is bedoeld voor iedereen die graag meer wil weten over de politiek in de gemeente en nog niet politiek actief is. Misschien denk je er wel eens over na om politiek actief te worden of op een andere manier mee te doen, maar weet je nog niet precies wat de mogelijkheden zijn of wil je jezelf eerst eens oriënteren.

 • Hoe gaat u energiezuinig ondernemen?

  15 september 2020

  Wilt u weten wat uw kansen zijn op het gebied van het verduurzamen van uw bedrijfspand(en)? Energieke Noord-Veluwse Bedrijven biedt u namens de gemeente de kans om gebruik te maken van een kosteloze energiescan voor uw bedrijf.

 • Uw mening over zonne- en windenergie

  15 september 2020

  De Noord-Veluwe gaat voor duurzame energie uit de regio. Kiezen we daarbij voor zonnepanelen op daken of juist in het landschap? Of toch voor windmolens. En waar plaatsen we die dan?

 • Alzheimer Cafés vanaf 14 september weer geopend

  09 september 2020

  Vanwege het coronavirus zijn de aflopen maanden geen reguliere Alzheimer Cafés geweest. Het goede nieuws is dat vanaf 14 september de Alzheimer Cafés weer bezoekers mogen ontvangen.

 • Inwoners uit Hattem positief over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

  09 september 2020

  De gemeente Hattem doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp. Uit beide onderzoeken komt een zeer positief beeld naar voren. Inwoners weten steeds beter waar ze terechtkunnen als ze hulp of ondersteuning in het kader van de Wmo of de Jeugdwet nodig hebben.

 • Inloopavonden project Hoenwaard

  08 september 2020

  Praat mee over de voortgang van het project Hoenwaard 2030. In het stadhuis organiseren wij twee inloopavonden. In verband met het verloop van de coronacrisis hebben wij voor een andere opzet gekozen. Wij houden op meerdere dagen een inloopmoment. Zo kunnen wij de coronamaatregelen handhaven en eenieders gezondheid waarborgen.

 • Extra aandacht voor lezen en schrijven

  01 september 2020

  De gemeente Hattem en de Bibliotheek Noord-Veluwe doen mee aan de Week van Lezen en Schrijven, van 7 t/m 13 september. Tijdens deze week vragen gemeenten, bibliotheken, en andere organisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  01 september 2020

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom verlengt het kabinet vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.