Uw mening over zonne- en windenergie

De Noord-Veluwe gaat voor duurzame energie uit de regio. Kiezen we daarbij voor zonnepanelen op daken of juist in het landschap? Of toch voor windmolens. En waar plaatsen we die dan?

Er is een conceptstrategie gemaakt. Hierover kunt u uw mening geven op www.energienoordveluwe.nl. Doen!