Afronding werkzaamheden reparatie zomerdijk

De definitieve herstelwerkzaamheden van het gat in de dijk in de Hoenwaard zijn nagenoeg afgerond. Deze week werkt Waterschap Vallei en Veluwe nog aan de laatste punten. Vrijdag 10 september is het Jaagpad over de dijk tussen de Hoenwaardsebrug en de verder gelegen voetgangersbrug weer opengesteld.