Over uw buurt

Wilt u ook weten wat de gemeente Hattem over uw eigen buurt besluit?

Zoals over welke omgevingsvergunningen zijn verleend of welke regelingen zijn vastgesteld?

Bekendmakingen

De gemeente Hattem publiceert wekelijks alle aangevraagde en verleende vergunningen, bestemmingsplannen die ter inzage liggen en nieuwe regelgeving dat is vastgesteld. Deze besluiten worden bekendmakingen genoemd en staan in huis-aan-huisblad Veluws Nieuws en op deze website.

E-mailservice en app

U kunt elke week de krant of de website bekijken, maar het is ook mogelijk om een e-mail te ontvangen wanneer er in uw eigen buurt iets besloten is. Dit kan met behulp van de gratis e-mailservice van www.overheid.nl. Nu kan dat ook via de app 'Over uw buurt' voor smartphones en tablets. De app is beschikbaar voor Apple (iOS), Android en Windows.

In de praktijk werkt de e-mailservice als volgt: u maakt een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (gemeente, provincie en/of waterschap) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.

Aanmelden en downloaden

U kunt zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overuwbuurt.overheid.nl, waar u zich kunt abonneren op de lokale bekendmakingen. Hier vindt u ook meer informatie over het downloaden van de app.