Locaties stembureaus

In Hattem staat het u vrij om op 17 maart 2021 in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente te stemmen.

Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter uitkomt om in een ander stembureau te stemmen dan kan dat.
Op de volgende locaties binnen de gemeente Hattem kunt u uw stem uitbrengen:

  • Stadhuis (Burgerzaal), Markt 1
  • Emmaüskerk, Dorpsweg 27
  • Ontmoetingskerk, Van Galenstraat 1
  • Multifunctioneel centrum de Marke, Daendelsweg 2
  • Vrije Baptisten Gemeente Hattem, Hessenweg 84
  • Gereformeerde kerk de Open Poort, Veldhoeve 1
  • IJsbaangebouw, Geldersedijk 45

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Vervroegd stemmen

Op 15 en 16 maart 2021 is het stembureau in het Stadhuis van 07.30 tot 21.00 uur geopend voor vervroegd stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die in de risicogroep van het coronavirus vallen. Denk hierbij aan ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. Zo heeft deze groep kiezers meer mogelijkheden om op een rustig tijdstip te stemmen en worden de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt. Kiezers die niet in deze doelgroep vallen mogen hier echter ook gebruik van maken.

Afgiftepunt briefstemmen

In het stadhuis is van 10 tot en met 17 maart een afgiftepunt voor briefstemmen gevestigd. Bij dit afgiftepunt worden de enveloppen in ontvangst genomen met daarin het stembiljet en de stempluspas van kiezers van 70 jaar en ouder die gebruik maken van stemmen per brief. De enveloppen kunnen in deze periode op werkdagen bij het afgiftepunt in het stadhuis worden ingeleverd van 09.00 tot 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Uiteraard mogen de enveloppen ook worden opgestuurd.

Op dinsdag 16 maart om 09.00 uur begint het briefstembureau in de Oude Raadzaal in het stadhuis met de vooropening van de briefstemmen. Het tellen van de briefstemmen begint op woensdag 17 maart om 09.00 uur in de Oude Raadzaal in het stadhuis. Aansluitend worden de stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht geteld. Zowel het vooropenen als het tellen van de stemmen is openbaar en voor belangstellenden toegankelijk. De uitslag van deze tellingen wordt echter pas na 21.00 uur bekend gemaakt.