Bestuur

  • Van de gemeenteraad: beste inwoners en ondernemers van Hattem

    Opnieuw zit Nederland en dus ook Hattem in een lockdown. In deze periode van het jaar maken we normaliter plannen voor de kerstdagen en oud & nieuw. Dit jaar is het anders en maken veel mensen zich zorgen over wat de toekomst brengt. Blijft mijn baan, bedrijf, winkel of restaurant bestaan, kan ik de vaste lasten blijven betalen nu mijn inkomen verminderd of wegvalt, blijven mijn dierbaren en ikzelf gezond en wat brengt 2021 ons?

  • Fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2021!

    2020 was geen gemakkelijk jaar. We hebben allemaal op de een of andere manier te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus. Sociale contacten beperken we al tijden tot een minimum om het coronavirus zo min mogelijk kans te geven. Door de lockdown zijn de scholen weer dicht en veel bedrijven hebben de deuren voorlopig moeten sluiten. Veel sporten zijn voorlopig even niet te beoefenen en gezellig afspreken met vrienden, familie of buren is maar mondjesmaat mogelijk. Zorgpersoneel draait al tijden overuren. Al met al geen goede ingrediënten voor wat een gezellige decembermaand zou moeten zijn.

  • Bericht van het college van B&W