Column wethouder Hospers: 'Klaar met corona?'

Klaar met corona?

“Wij zijn klaar met corona, maar corona is nog lang niet klaar met ons,” hoorde ik Hugo de Jonge zeggen in een interview. En ik denk dat hij gelijk heeft. We zijn blij dat we heel voorzichtig naar de situatie bewegen zoals we die gewend waren. De basisscholen zijn weer volledig begonnen, verzorgingshuizen mogen langzaam hun bezoekersregelingen versoepelen en de terrassen kunnen weer open met gepaste afstand tussen de tafeltjes. Op campings mogen inmiddels weer toiletgebouwen worden gebruikt en de landsgrenzen gaan steeds verder open, al zal dat altijd gepaard gaan met de oproep om heel voorzichtig te blijven.

En die oproep is niet voor niets. Op het moment van schrijven zijn er nieuwe uitbraken in Peking, waardoor lokale autoriteiten zich genoodzaakt voelden om versoepelingen terug te draaien. Dat is iets waar je niet aan wilt denken, maar wat in Nederland ook kan gebeuren. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven houden aan de hygiëneregels en de anderhalve meter afstand.

Gelukkig betekent de coronatijd niet dat er niks gebeurt. Bij de gemeente is er voortgang op verschillende thema’s. Zo worden er bijvoorbeeld grote stappen gezet rondom de regionale energiestrategie, waarin we met onze buurgemeenten invulling geven aan onze ambitie om steeds meer energie duurzaam op te wekken. En de gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld aan het onderwijs om verder invulling te geven aan het integrale kindcentrum op de voormalige ijsbaan. De locatiekeuze zorgt nog steeds voor verdeeldheid, maar er is een democratisch besluit genomen om de school op die locatie te vestigen. De school moet worden gebouwd in de noordoostelijke hoek van de woonzorgzone. De plek waar nu de Van Heemstraschool staat, is aan de woonzorgzone toegevoegd en daar worden woningen gerealiseerd. Woningen waar ook zorg kan worden verleend. Daarom is het belangrijk dat de school zo snel mogelijk wordt verplaatst en we zo snel mogelijk invulling kunnen geven aan de woon-en zorgbehoefte.

Er is ook hard gewerkt aan een tweede pakket van steunmaatregelen rondom Corona. B&W heeft dit pakket aangeboden aan de gemeenteraad, die het behandelt in zijn vergadering van 29 juni. Het pakket is op hoofdlijnen al besproken met de raad en ik heb er alle vertrouwen in dat de maatregelen op brede steun kunnen rekenen. Met deze maatregelen willen we onder andere sportverenigingen en musea tegemoet komen. Op deze manier draagt ook de gemeente weer een stukje bij om onze samenleving verder door het coronatijdperk te brengen.

Martijn Hospers

Wethouder