Aanvragen derde periode NOW mogelijk tot en met 27 december

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Daarom is Nederland in lockdown. Werkgevers die de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) willen aanvragen, kunnen dat doen tot en met 27 december.

Aanvankelijk konden werkgevers een aanvraag indienen tot en met zondag 13 december. Maar de lockdown zorgt voor een ingrijpend andere situatie voor werkgevers die aanvankelijk dachten geen tegemoetkoming (meer) nodig te hebben.

Periode voor omzetverlies flexibel

Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december als ze minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Werkgevers die geen aanvraag hebben ingediend voor de tweede periode NOW kunnen zelf kiezen over welke periode het omzetverlies moet worden berekend: oktober-december, november-januari of december-februari. Zij kunnen in die keuze dus (enigszins) rekening houden met de nu aangekondigde maatregelen. Voor werkgevers die wel gebruik hebben gemaakt van de vorige periode NOW geldt dat de drie maanden waarover zij het omzetverlies opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven.

Die tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Goede voorbereiding van belang voor snelle afhandeling

Voor een snelle afhandeling is het van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen zijn op de website van UWV uitgebreide informatie en instructiefilmpjes te vinden. Ook is het van belang dat werkgevers een realistische inschatting van hun situatie maken. Met de rekenhulp omzetverlies kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies berekenen. Op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.

Direct NOW aanvragen