Tozo-regeling

Op de website www.krijgiktozo.nl vinden zelfstandige ondernemers meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze website kunnen ondernemers zelf beoordelen of zij in aanmerking komen voor deze regeling.

De regeling bestaat uit 2 delen:

 1. een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 juni 2020 voor de duur van maximaal 4 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum en/of;
 2. een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Voorwaarden

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. De vragen op de website www.krijgiktozo.nlhebben betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om via de gemeente een aanvraag in te dienen.

Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze vragen, die ook wel beslisboom wordt genoemd, geven alleen een indicatie. Het staat u vrij om toch een aanvraag in te dienen.

Aan het eind van deze vragenlijst kunt u een aanvraag indienen. Dit doet u door uit de lijst met gemeenten uw woongemeente (waar u als inwoner staat ingeschreven) te selecteren. U krijgt dan van uw gemeente verdere aanwijzingen om uw aanvraag in te dienen. Als u een partner heeft, moet hij of zij de aanvraag ook ondertekenen.
Voor de gemeente Hattem wordt deze Tozo-regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle (RBZ).

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als:

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt.
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en u hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert.
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen.
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven.
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel.
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen.
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep werkt.
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum.
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • bovenstaande voorwaarden op u van toepassing zijn.
 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis.