Ondersteuning voor ondernemers

De maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben flinke gevolgen voor iedereen in ons land. Ook ondernemers worden hard geraakt, omdat hun inkomsten soms flink terug lopen, maar hun vaste lasten niet minder worden. Om ondernemers in deze omstandigheden te ondersteunen heeft de gemeente Hattem een aantal maatregelen in het leven geroepen. Deze maatregelen bestaan naast de maatregelen die het kabinet heeft genomen.

Bijzonder uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Hattem vragen om bijzonder uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Het aanvragen van uitstel van belastingbetaling is maatwerk. U moet uw aanvraag daarom onderbouwen. U krijgt van ons uitstel tot 1 september 2020, uiteraard zonder dat daarvoor invorderingsrente wordt berekend of andere invorderingsmaatregelen worden getroffen. Mocht het verloop van de pandemie daartoe aanleiding geven, kan het uitstel daarna worden verlengd. Als wij naar aanleiding van uw informatie tot ander inzicht komen over het uitstel van de betalingsverplichting, dan nemen wij contact met u op.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Stuur daarvoor bij voorkeur een e-mailbericht naar de gemeente: gemeente@hattem.nl. Als u niet kunt mailen, dan mag u natuurlijk ook bellen naar (038) 443 16 16. Let op, vanwege de coronamaatregelen hebben wij een beperkte bezetting aan de telefoon. Het advies is daarom om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de e-mail.

In het bericht vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan in principe gestopt, tenzij wij tot ander inzicht komen over uw aanvraag. Uw verzoek moet minimaal bestaan uit:

  • Het aanslagnummer waar het om gaat;
  • Een onderbouwing van uw betalingsproblemen door de uitbraak van corona.

Bewaking termijn

Het gaat om een informele vorm van uitstel. U krijgt een bevestiging per e-mail. Is de termijn vervallen, maar wordt er nog niet betaald? Dan volgt eerst een betalingsherinnering. Ook kunt u op dat moment een verlengingstermijn van uitstel aanvragen, mocht hiertoe aanleiding zijn. Op dat moment wordt uw aanvraag opnieuw afgewogen.

Inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers

Het Rijk heeft op dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor onder meer zzp’ers op te vangen.

Een van die maatregelen maakt het mogelijk dat er een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden komt voor inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers. Het gaat specifiek om ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder ZZP'ers. Deze tijdelijke voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. In Hattem wordt deze regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau voor Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle.
 
Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Er kan met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Bent u zzp-er en heeft u onvoldoende inkomen door de uitbraak van het Coronavirus? Neem dan contact op met het RBZ. Op de website van het RBZ vindt u meer informatie.
 
Zie verder: Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie