Ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en organisaties

Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn van grote waarde in Gelderland. De provincie Gelderland wil graag dat mensen in en buiten Gelderland hiervan kunnen genieten. Maar door COVID-19 staat die toegankelijkheid zwaar onder druk. De provincie wil daarom, aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, de culturele, toeristisch en recreatieve sector steunen met de provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregelen in de vorm van subsidieregelingen en overige maatregelen. Op 4 en 5 augustus zijn twee nieuwe subsidieregelingen open gegaan

COVID-19 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Wilt u ideeën voor aanpassing van uw bedrijfsvoering, die passen binnen de huidige regelgeving, ontwikkelen en uitvoeren? Heeft u maatregelen genomen met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of gaat u deze maatregelen nemen? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie.
Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, zoals musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dagattracties, campings, kermissen.

COVID-19 Monumenten met een publieksfunctie of regionale musea

Heeft uw monument met publieksfunctie of regionaal museum te maken gekregen met gedaalde bezoekersaantallen door de COVID-19 crisis, en zijn de inkomsten als gevolg daarvan gedaald? Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar.

Let op!

De gemeente Hattem raadt u aan goed naar de verschillende regelingen te kijken en af te wegen bij welke regeling u het meeste baat heeft. Voor bovenstaande regelingen geldt namelijk dat aanvragers slechts van 1 provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregel gebruik kunnen maken. Ook is het verstandig om niet te lang te wachten met aanvragen: de subsidieregelingen werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u meer informatie over de subsidies? Via deze link komt u alles te weten over de subsidies en hoe deze aan te vragen zijn: www.gelderland.nl