Informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werkgevers en ondernemers. Gemeente Hattem wil graag haar ondernemers ondersteunen in deze periode. Dit doen wij in nauwe samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Gemeente Hattem wil graag haar ondernemers ondersteunen in deze periode. Dit doen wij in nauwe samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen kosteloos hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle. Meer over de ondersteuning van de Regio Brigade Zwolle.

Algemene informatie

Financiële regelingen

Het kabinet neemt economische maatregelen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Meer informatie over dit noodpakket vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de regelingencheck op de website van de KvK: Corona Regelingencheck. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Tozo / tijdelijke Bbz-regeling

Het kabinet heeft besloten om het steunpakket in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) per 1 oktober 2021 te stoppen.

Heeft u als gevolg van de pandemie of de nog geldende beperkende maatregelen vanaf 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomen om in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022.

NOW-regeling

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt per direct de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Meer informatie op de website van het KVK en de website van het UWV.

Bijzonder uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling: u kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Pensioenfondsen

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie hierover vindt u op de website van VNO-NCW.

Zakendoen met Duitsland

Op de website van de Duits-Nederlandse Handelskamer leest u meer over maatregelen in Duitsland.

Informatie per branche

Voor branche specifieke vragen verwijzen wij u naar uw branchevereniging:

Mkb: www.mkb.nl
Horeca: www.khn.nl
Transport en Logistiek: www.tln.nl
Handel en Logistiek: www.evofenedex.nl
Retail: www.inretail.nl en www.platformdenieuwewinkelstraat.nl
Schilders en onderhoudsspecialisten: www.onderhoud.nl
Kappers: www.anko.nl
Schoonheidsspecialisten: www.anbos.nl
Internationaal ondernemen: www.rijksoverheid.nl
Agrarische sector: www.lto.nl

Information in English

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19