Gewijzigd aanbod consultatiebureau

Op dit moment bezoekt u met uw kind(eren) het consultatiebureau bij Vérian. In het hele land worden er allerlei maatregelen genomen om het Coronavirus niet verder te laten uitbreiden. Ook bij het consultatiebureau zijn er keuzes gemaakt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Op deze pagina leest u de maatregelingen die zijn genomen.

Wat gaat wel door:

 • De 22 wekenprik kunt u tijdens de spreekuren, volgens afspraak, ontvangen. Zie de Vérian website: www.verian.nl.
 • De hielprik blijft tussen de 4e en 7e dag na de geboorte van uw kind, bij u thuis plaats vinden. Het kan zijn dat de gehoorscreening op een later moment wordt uitgevoerd.
 • Het eerste huisbezoek door het consultatiebureau tussen de 10 en 14 dagen na de geboorte. Er wordt een telefonisch contact met u gelegd waarin u alle informatie over het consultatiebureau ontvangt en waarbij de jeugdverpleegkundige informatie aan u vraagt. Vervolgens wordt er eventueel een kort huisbezoek van maximaal 15 minuten met u afgesproken.
 • De afspraak op het consultatiebureau op de leeftijd van 4 weken en 3 maanden.
 • De afspraak op het consultatiebureau van (2), 5,11 en 14 maanden worden vaccinatie afspraken op het consultatiebureau.
 • De afspraak op het consultatiebureau voor een inhaal vaccinaties.

Wat verandert er:

 • Als u al een afspraak op het consultatiebureau heeft staan en uw kind heeft geen vaccinatie nodig, dan vervalt het consultatiebureaubezoek. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige neemt telefonisch contact met u op rond het tijdstip van de afspraak.
 • De afspraak voor peuters voor de 4 jarenprik zal op een later moment gegeven worden. Hier krijgt u bericht over.

Inloopspreekuren:

U kunt niet meer zonder afspraak langskomen op het inloopspreekuur van het consultatiebureau. Bij vragen graag mailen naar jgzhattem@verian.nl of eventueel bellen naar de zorglijn van Vérian op telefoonnummer 088 126 3 126.

Gaan huisbezoeken door?

De jeugdverpleegkundige belt of stuurt u een e-mail. Samen bespreekt u of het huisbezoek door kan gaan. Huisbezoeken zullen altijd korte bezoeken worden.

Wanneer kunt u naar het consultatiebureau?

 • U kunt naar het consultatiebureau komen als u en uw kind gezond zijn. Uw afspraak kan niet doorgaan als u of uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts.
 • Broertjes en zusjes mogen niet mee komen naar de afspraak. Ook mag er maar 1 ouder mee naar de afspraak.
 • De jeugdarts of jeugdverpleegkundige houdt de afspraak zo kort mogelijk. Wij kunnen u later bellen of mailen als u nog vragen heeft die niet dringend zijn.

Vragen?

Het consultatiebureau is op werkdagen via de mail bereikbaar.

jgzhattem@verian.nl
jgzscreenteam@verian.nl (voor de hielprik en de gehoorscreening)

De Zorglijn van Vérian is 24/7 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 126 3 126.