Ondersteuning

 • Aanjaagbudget: subsidie voor culturele activiteiten

  02 september 2021

  Gemeente Hattem stelt een aanjaagbudget om de lokale culturele sector te steunen. Met dit budget kunnen lokale culturele partijen activiteiten organiseren in en voor Hattem. Er is in totaal een bedrag van 15.000 euro gereserveerd voor activiteiten die voor 1 juli 2022 plaatsvinden.

 • Groei Vooruit

  Groei Vooruit biedt iedereen in de regio Zwolle tijdens de coronacrisis perspectief. Op nieuw werk of ander werk. Met omscholing, bijscholing en persoonlijke loopbaancoaching geeft Groei Vooruit de mogelijkheid om talent te ontdekken, gebruiken en ontwikkelen. Met behulp van slimme tools, een scholingsvoucher van maximaal € 5.000,-. Of door persoonlijke begeleiding van een werk- of loopbaancoach. Zodat iedereen in Regio Zwolle een leven lang met plezier kan (blijven) werken en groeien.

 • Vijfde pakket steunmaatregelen: extra ondersteuning voor cultuur, jongeren en ouderen

  De gemeenteraad heeft maandagavond 28 juni een vijfde pakket steunmaatregelen vastgesteld. De maatregelen uit het pakket dragen dit keer met name bij aan het ondersteunen van groepen die het extra moeilijk hebben door de effecten van de coronamaatregelen. Met het pakket maatregelen is €134.600,- gemoeid. €126.600,- van dit bedrag wordt gedekt uit middelen die de gemeente voor dit doel krijgt van de Rijksoverheid.

 • Vierde pakket steunmaatregelen om effecten corona te verzachten

  De gemeenteraad heeft een vierde pakket steunmaatregelen vastgesteld. De maatregelen uit het pakket moeten bijdragen aan het verzachten van de effecten van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Met het pakket maatregelen is ongeveer €100.000,- gemoeid.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers en werknemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.