Ondersteuning

 • Subsidie voor gemaakte kosten coronatoegangsbewijzen

  Heeft uw organisatie ook moeten werken met het coronatoegangsbewijs? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten die u hiervoor hebt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor de aanschaf van apparatuur, kosten voor de inzet van extra personeel of andere kosten die zijn gemaakt om de controle op de coronatoegangsbewijzen goed uit te kunnen voeren.

 • Aanjaagbudget: subsidie voor culturele activiteiten

  Gemeente Hattem stelt een aanjaagbudget om de lokale culturele sector te steunen. Met dit budget kunnen lokale culturele partijen activiteiten organiseren in en voor Hattem. Er is in totaal een bedrag van 15.000 euro gereserveerd voor activiteiten die voor 1 juli 2022 plaatsvinden.

 • Hattem presenteert zesde pakket steunmaatregelen corona

  De gemeenteraad van Hattem heeft ingestemd met het zesde pakket steunmaatregelen corona. De gemeente draagt € 42.300,- bij uit eigen middelen en de Rijksoverheid € 243.834,-. Dit levert een totaalbedrag op van ruim € 286.000 voor onder andere het onderwijs, jeugdwerk, de mantelzorg en de musea.

 • Groei Vooruit

  Groei Vooruit biedt iedereen in de regio Zwolle tijdens de coronacrisis perspectief. Op nieuw werk of ander werk. Met omscholing, bijscholing en persoonlijke loopbaancoaching geeft Groei Vooruit de mogelijkheid om talent te ontdekken, gebruiken en ontwikkelen. Met behulp van slimme tools, een scholingsvoucher van maximaal € 5.000,-. Of door persoonlijke begeleiding van een werk- of loopbaancoach. Zodat iedereen in Regio Zwolle een leven lang met plezier kan (blijven) werken en groeien.