Ondersteuning

  • Vierde pakket steunmaatregelen om effecten corona te verzachten

    23 maart 2021

    De gemeenteraad heeft een vierde pakket steunmaatregelen vastgesteld. De maatregelen uit het pakket moeten bijdragen aan het verzachten van de effecten van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Met het pakket maatregelen is ongeveer €100.000,- gemoeid.

  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

    Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers en werknemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.