Subsidie voor gemaakte kosten coronatoegangsbewijzen

Heeft uw organisatie ook moeten werken met het coronatoegangsbewijs? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten die u hiervoor hebt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor de aanschaf van apparatuur, kosten voor de inzet van extra personeel of andere kosten die zijn gemaakt om de controle op de coronatoegangsbewijzen goed uit te kunnen voeren.

Deze kosten moeten gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot 25 februari 2022 en er moeten bonnen of facturen zijn om deze kosten te onderbouwen. De gemeente Hattem heeft in totaal €38.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Dit geld wordt verdeeld over het aantal aanvragers, met een maximum van €1.000 per aanvrager. 

U kunt de subsidie online aanvragen met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf of organisatie.

Subsidie kosten coronatoegangsbewijzen aanvragen

Liever niet online aanvragen? U kunt onderstaand formulier ook printen, invullen en opsturen naar: Gemeente Hattem, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AA Hattem. Per mail kunt u de aanvraag sturen naar gemeente@hattem.nl. Vergeet uw aanvraag niet te ondertekenen. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij alle gegevens nodig die in dit formulier worden gevraagd. Als u het aanvraagformulier niet of onvoldoende invult, kunnen wij uw aanvraag niet goed beoordelen. U loopt dan het risico dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Subsidie kosten coronatoegangsbewijzen aanvragen (pdf 224 kb)

Let op: de aanvraag moet uiterlijk woensdag 15 juni 2022 bij ons binnen zijn. 

Regels voor deze subsidie