Regels en maatregelen

  • Ontheffing coronawet

    Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven. Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering. Een ontheffing kan worden aangevraagd voor: