Ontheffing coronawet

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven. Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering. Een ontheffing kan worden aangevraagd voor:

Groepsvorming

Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.
Openstelling publieke plaatsen

Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants etc.

Evenementen

Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.

Ontheffing aanvragen

Of u kunt schriftelijk ontheffing aanvragen (pdf 490 kb)

Voorwaarden

  • De burgemeester geeft alleen een ontheffing voor een heel bijzondere en eenmalige situatie. Gelegenheden zoals een verjaardagsfeest, een huwelijk (met meer dan 30 mensen), de opening van een winkel, non-foodmarkten, schaatsbaan en evenementen bedoeld als vermaak worden niet gezien als bijzondere gelegenheden.
  • De GGD heeft de situatie beoordeeld en heeft een advies uitgebracht.
  • U kunt geen aanvraag indienen voor meerdere activiteiten.
  • Het aanvraagformulier moet goed en volledig ingevuld zijn.
  • De burgemeester kan de ontheffing goedkeuren met extra regels en beperkingen, bijvoorbeeld op advies van de GGD.
  • Als u een ontheffing krijgt, bent u nog steeds verplicht om aan alle andere wetten en regels te voldoen die van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld een ontheffing krijgt voor een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen.
  • Als de ontheffing bestrijding van het virus moeilijker maakt, krijgt u geen ontheffing.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing coronawet is gratis.

Aanpak

Als u een ontheffing coronawet aanvraagt, moet u een plan van aanpak meesturen. In het plan van aanpak staan:

  • De maatregelen die u neemt om de veilige afstand te garanderen.
  • De aanvullende maatregelen om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te maken.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt zo snel mogelijk een beslissing op uw aanvraag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het aanvragen van de ontheffing, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (038) 443 16 16.