Afval

 • Inzamelkalender en app ROVA

  In de gemeente Hattem zorgt ROVA voor de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen. Op de kalender en app kunt u zien wanneer welke afvalsoort wordt ingezameld.

 • Afvalcontainers

  Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers. Het restafval brengt u naar een ondergrondse container.

 • Milieubrengstation

  U kunt uw grof afval bij het milieubrengstation van de ROVA in Zwolle brengen. Tuinafval, klein chemisch afval en kleine hoeveelheden grondstoffen kunt u ook in Hattem inleveren.

 • Zwerfvuil melden

  Afval hoort niet op straat. Ligt er vuil naast de container of op een plek waar het niet hoort, meld het via dit formulier.

 • Vrijwilligers zwerfvuil

  Iedereen wil graag een fijne, schone leefomgeving. Daarom doet de gemeente Hattem mee aan het zwerfvuilprogramma ‘Mooi Schoon’ van ROVA. We werken samen aan het voorkomen en het bestrijden van zwerfvuil. Helpt u ook mee? Versterk dan ons team van inmiddels 50 vrijwilligers in de strijd tegen zwerfvuil.

 • Bedrijfsafval

  Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Ook kunt u het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst (ROVA).

 • Adoptie van een prullenbak

  Door een prullenbak te adopteren, kunt u zwerfafval in uw omgeving verminderen. Op deze manier draagt u een steentje bij aan een schone buurt.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Afvalwater lozen op het riool

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.