Adoptie van een prullenbak

Door een prullenbak te adopteren, kunt u zwerfafval in uw omgeving verminderen. Op deze manier draagt u een steentje bij aan een schone buurt.

U kunt een prullenbak alleen adopteren, maar natuurlijk ook samen met uw buren!

Direct een prullenbak adopteren

Aanvraag indienen

Kent u een plek in uw buurt waar veel zwerfafval ligt? En denkt u dat een openbare prullenbak de oplossing biedt? Dien dan bij de gemeente een aanvraag in. De gemeente kijkt vervolgens of de plek geschikt is voor het plaatsen van een prullenbak. De prullenbak krijgt een sticker waarop staat dat hij geadopteerd is.

Wat wordt er van mij verwacht?

U zorgt ervoor dat de omgeving van deze prullenbak schoon blijft van zwerfvuil. U leegt de bak, wanneer deze vol is. En brengt de afvalzak naar de vooraf afgesproken locatie bij u in de buurt. Hierover maken we afspraken. U krijgt van ons vuilniszakken, handschoenen, een knijper en een sleutel om de prullenbak te openen.