Afvalcontainers

Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers. Het restafval brengt u naar een ondergrondse container.

ROVA haalt nuttige grondstoffen, zoals plastic, oud papier en gft, bij u thuis op. U heeft een container voor groente- fruit en tuinafval (gft), een container voor kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik (PMD) en een container voor oud papier. Het restafval dat overblijft brengt u naar een ondergrondse container.

Scheidingswijzer: wat hoort waar?

Schade aan containers

Beschadiging of verdwijning van een container is voor eigen rekening, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd. Neem bij beschadiging of verdwijning contact op met ROVA.

Omwisselen containers na verhuizing

Bent u verhuisd en wilt u een grotere of kleinere container dan bij het huis staat? Dan kunt u binnen drie maanden na de verhuizing gratis uw container(s) wisselen. Neem hiervoor contact op met ROVA. De containers horen bij het huis. Laat ze dus leeg en schoon achter als u verhuist.

Extra container

In sommige gevallen is het mogelijk een extra container te krijgen:

  • Bestaat uw huishouden uit 6 personen of meer? U kunt dan een extra container voor kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik aanvragen.
  • Een extra container voor groenafval kunt u aanvragen als u een tuin heeft van meer dan 200 m2.

In beide gevallen geldt dat u al een container van 240 liter moet hebben. De inhoudsmaat van de extra container is 240 liter. Kosten voor het uitzetten van de extra containers worden rechtstreeks verrekend tussen de aanvrager en ROVA.

Restafval in ondergrondse container

In Hattem staan ondergrondse containers voor restafval. Alle huishoudens hebben een pasje voor een ondergrondse container. Deze zogenoemde milieupas hoort bij uw huis. Bij verhuizing moet de pas in het huis achterblijven. Het tarief voor de ondergrondse restafvalcontainer is in 2022 vastgesteld op € 1,85 per lediging. Jaarlijks ontvangt u een afrekening voor het totaal aantal aanbiedingen op het systeem.

Verzamelcontainers voor glas en textiel

Op wijk- of buurtniveau staan (ondergrondse) verzamelcontainers voor glas en textiel. Bekijk de locaties op www.rova.nl/hattem. Gebruik de verzamelcontainers zo min mogelijk tussen 20.00 en 08.00 uur vanwege mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden.

Contactgegevens ROVA

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van ROVA, (038) 427 37 77 of ga naar het contactformulier.