Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. U hebt namelijk eerst toestemming nodig voordat u asbest mag verwijderen. Let op: asbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden.

Direct naar www.omgevingsloket.nl

Voorwaarden

U hoeft alleen een melding of aanvraag te doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of asbest wilt verwijderen. Voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag is een asbestinventarisatie noodzakelijk.

Kosten

Aan het indienen van een melding zijn geen kosten verbonden. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. U betaalt de kosten voor de asbestinventarisatie en het verwijderen van asbest zelf.

Aanvraag

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen of alleen een melding moet doen? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl

Op deze website kunt u ook de melding doen of de aanvraag voor een vergunning indienen.

Hebt u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En hebt u voor die plannen ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de aanvragen samen indienen.

U doet de melding minimaal vier weken voordat u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Afspraak maken