Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Ook kunt u het laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst (ROVA).

Voorwaarden

Een aanvraag indienen bij de gemeente voor het ophalen van afval is mogelijk als:

  • de aanvrager een rechtspersoon is.
  • het gaat om klein bedrijfsafval, bijvoorbeeld kantineafval of afval van kantoren. Dat betekent dat het afval geen restafval van een productieproces mag zijn, zoals slachtafval van een slachterij of bouwafval van een aannemer.
  • de hoeveelheid restafval niet meer is dan 10 vuilniszakken van 60 liter per maand. Dat zijn 10 ledigingen op het ondergrondse systeem.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (038) 443 16 16. Bij de aanvraag stelt de gemeente u een aantal vragen over bijvoorbeeld het type bedrijf, de hoeveelheid en het soort afval. Op basis van deze informatie beoordeelt de gemeente wie het afval ophaalt. Soms doet de gemeente dat zelf, soms moet u daarvoor bij een particulier inzamelbedrijf zijn.

Vervolgacties

Blijkt uit uw aanvraag dat ROVA uw afval kan ophalen? Dan krijgt u een milieupas om restafval te storten in de ondergrondse container. Ook krijgt u, als u dat wilt, containers voor oud papier, pmd-afval (plastic, metaal en drankenkartons) en gft (groente, tuin en fruitafval). Op de inzamelkalender van de ROVA staat wanneer u deze afvalstromen kunt aanbieden.