Beoogde locaties bovengrondse gft-containers

Op 13 december 2022 heeft het college besloten om de beoogde locaties voor bovengrondse groente-, fruit-, en tuinafval (gft) containers ter inzage te leggen.

De ontwerp Afvalstoffenverordening en het ontwerp Uitvoeringsbesluit liggen vanaf donderdag 29 december voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 8 februari 2023). De informatie kun je inzien via officielebekendmakingen.nl.

Reageren

Wil je een zienswijze indienen? Dit kan schriftelijk naar Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem of per e-mail aan gemeente@hattem.nl. Vermeld hierbij de tekst ‘Zienswijze gft-locatie’. Voor een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken met Nathalie Brink via (038) 443 16 16.