Belastingaanslag betalen

Op het aanslagbiljet staat wanneer u de belastingaanslag moet betalen. De aanslag gemeentelijke belastingen moet u betalen binnen vier maanden nadat de aanslag verstuurd is.

Automatische incasso

Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso, dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld. Het totaalbedrag van de aanslag wordt in acht gelijke, maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Als de automatische incasso tweemaal achter elkaar mislukt, vervalt uw mogelijkheid op betaling via automatische incasso. De gemeente stelt u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Machtiging

Wilt u in 2022 voor het eerst gebruikmaken van de mogelijkheid de belastingaanslag in termijnen te betalen? U kunt de gemeente dan machtigen om de belasting automatisch te innen. Hiervoor kunt u een machtigingskaart ophalen of opvragen bij de afdeling Belastingen. U kunt de aanvraag voor automatische incasso ook online doorgeven met uw DigiD.

Automatische incasso aanvragen

Let op: als er geen of onvoldoende saldo op uw rekening staat, kan de gemeente het termijnbedrag niet afschrijven. Gebeurt dit vaker dan twee keer, dan vervalt de automatische incasso. Het is daarom belangrijk dat er steeds voldoende saldo op uw bankrekening staat.

Wijziging rekeningnummer

Hebt u een ander rekeningnummer (IBAN) gekregen? Deze wijziging kunt u online doorgeven met uw DigiD.

Rekeningnummer automatische incasso wijzigen

Internetbankieren

Wilt u de belastingaanslag niet via automatische incasso maar via internetbankieren betalen? Vermeld dan altijd het aanslagnummer. Zo bent u zeker van een snelle en correcte verwerking van uw betaling.

Uitstel van betaling

Omdat u de aanslag gespreid kunt betalen via automatische incasso, vervalt in principe de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Is het voor u beslist niet mogelijk uw belastingbedrag op tijd te betalen, zelfs niet via automatische incasso? Neem dan contact op met de invorderingsambtenaar op telefoonnummer (038) 443 16 16. Natuurlijk kunt u ook langskomen in het stadhuis.