Belastingen en heffingen

 • Afvalstoffenheffing

  Gebruikers en bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt u voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook een aantal bedrijven maakt gebruik van deze diensten. Hiervoor betalen zij reinigingsrechten.

  Meer informatie

 • Onroerende zaakbelastingen

  Wie een huis bezit, betaalt onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij niet-woningen (bedrijven) betalen de eigenaar en de gebruiker.

  Meer informatie

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een terras of een standplaats hebt. Of als u kabels, buizen, draden of leidingen op of boven of in grond van de gemeente hebt.

  Meer informatie

 • Grafonderhoudsrecht

  Voor graven uitgegeven vóór 1 januari 2014 is voor het onderhoud een jaarlijkse recht verschuldigd.

  Meer informatie

 • (Water)toeristenbelasting

  Overnacht u ergens terwijl u niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van die gemeente staat ingeschreven? Dan moet u toeristenbelasting betalen. Het gaat met name om overnachtingen op campings, in hotels, vakantiehuisjes en de jachthaven.

  Meer informatie

 • Forensenbelasting

  Woont u niet in de gemeente Hattem, maar hebt u daar wel een tweede huis? Dat wil zeggen: kunt u hier meer dan negentig dagen per jaar beschikken over een gemeubileerde woning? Dan betaalt u forensenbelasting.

  Meer informatie

 • Rioolheffing

  Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, woonschip, woonwagen of bedrijfsruimte? Dan betaalt u rioolheffing voor de kosten van voorzieningen rondom regen- en grondwater.

  Meer informatie

 • Reclamebelasting

  Reclamebelasting is de belasting die u betaalt als u een reclame-uiting heeft die vanaf de openbare weg zichtbaar is op het bedrijfspand dat u gebruikt. Deze belasting geldt alleen voor gebruikers van winkels, kantoren en is van toepassing in het centrumgebied van Hattem.

  Meer informatie