Afvalstoffenheffing

Gebruikers en bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt u voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook een aantal bedrijven maakt gebruik van deze diensten. Hiervoor betalen zij reinigingsrechten.

Voor de vaste kosten van afvalstoffenheffing of reinigingsrechten betaalt u een vast tarief. Dit vindt u terug op de gecombineerde aanslag 'jaarheffingen 2022'. Of u huisvuil meegeeft of niet, is hierbij niet van belang.

Voor de geregistreerde aanbiedingen (ondergronds verzamelsysteem) krijgt u een rekening achteraf. De aanbiedingen van 2021 ziet u terug op de gecombineerde aanslag ‘jaarheffingen 2022’.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Vast tarief afvalstoffenheffing: € 200,60
  • Vast tarief reinigingsrechten (ophalen gft en restafval via containers): € 200,60

Bedrijven betalen over de reinigingsrechten ook de wettelijke omzetbelasting.

Tarieven verzamelsysteem (ondergrondse containers)

Haaltarief (40 liter maximaal): € 1,80 (belastingjaar 2021). Voor belastingjaar 2022 € 1,85.
Bedrijven betalen hierover ook de wettelijke omzetbelasting.

Overige tarieven (alleen voor particulieren)

  • Grof huisvuil (maximaal 1m3): € 40,80
  • Grof tuinafval (maximaal 1m3): € 20,05

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken tegen de aanslag. Het bezwaarschrift moet u uiterlijk zes weken na dagtekening van de aanslag indienen.

Ontheffing

Eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld omdat u verhuist naar een andere gemeente? De gemeente berekent de afvalstoffenheffing automatisch tot en met de maand van beëindiging. Voor het ondergrondse systeem krijgt u een afrekening achteraf.

Vestiging in de loop van het jaar

Komt u in de loop van het jaar in de gemeente Hattem wonen? Dan betaalt u het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat nog overblijft in het lopende jaar.

Kwijtschelding afrekening diftar

U kunt kwijtschelding aanvragen voor een maximum aantal aanbiedingen. Voor het ondergrondse verzamelsysteem geldt een vrijstelling van 20 ledigingen. Overschrijdt u deze aantallen? Dan moet u de kosten hiervoor zelf betalen.

Kwijtschelding aanvragen