Afvalstoffenheffing

Gebruikers en bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt u voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook een aantal bedrijven maakt gebruik van deze diensten. Hiervoor betalen zij reinigingsrechten.

Voor de vaste kosten van afvalstoffenheffing of reinigingsrechten betaalt u een vast tarief. Dit vindt u terug op de gecombineerde aanslag 'jaarheffingen 2021'. Of u huisvuil meegeeft of niet, is hierbij niet van belang.

Voor de geregistreerde aanbiedingen (ondergronds verzamelsysteem) krijgt u een rekening achteraf. De aanbiedingen van 2020 ziet u terug op de gecombineerde aanslag ‘jaarheffingen 2021’.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Vast tarief afvalstoffenheffing: € 197,80
  • Vast tarief afvalstoffenheffing (voor percelen waar groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld): € 177,80
  • Vast tarief reinigingsrechten (ophalen gft en restafval via containers): € 197,80
  • Vast tarief reinigingsrechten (voor percelen waar groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld): € 177,80

Bedrijven betalen over de reinigingsrechten ook de wettelijke omzetbelasting.

Tarieven verzamelsysteem (ondergrondse containers)

Haaltarief (40 liter maximaal): € 1,80
Bedrijven betalen hierover ook de wettelijke omzetbelasting.

Overige tarieven (alleen voor particulieren)

Grof huisvuil (maximaal 1m3): € 40,25
Grof tuinafval (maximaal 1m3): € 19,80

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken tegen de aanslag. Het bezwaarschrift moet u uiterlijk zes weken na dagtekening van de aanslag indienen.

Ontheffing

Eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld omdat u verhuist naar een andere gemeente? De gemeente berekent de afvalstoffenheffing automatisch tot en met de maand van beëindiging. Voor het ondergrondse systeem krijgt u een afrekening achteraf.

Vestiging in de loop van het jaar

Komt u in de loop van het jaar in de gemeente Hattem wonen? Dan betaalt u het vaste tarief van de afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat nog overblijft in het lopende jaar.

Kwijtschelding afrekening diftar

U kunt kwijtschelding aanvragen voor een maximum aantal aanbiedingen. Voor het ondergrondse verzamelsysteem geldt een vrijstelling van 20 ledigingen. Overschrijdt u deze aantallen? Dan moet u de kosten hiervoor zelf betalen.

Kwijtschelding aanvragen