Grafonderhoudsrecht

Voor graven uitgegeven vóór 1 januari 2014 is voor het onderhoud een jaarlijkse recht verschuldigd.

Deze aanslag wordt opgelegd aan:

  • iedereen die een grafruimte op naam heeft waarop een grafbedekking is geplaatst;
  • nabestaanden van een overledene die een grafruimte op naam hebben waarop een grafbedekking is geplaatst.

Voor graven uitgegeven vanaf 1 januari 2014 betaalt u een onderhoudsrecht voor een periode van 30 jaar in één keer. Dit wordt tegelijkertijd met het begraafrecht tot het doen begraven in rekening gebracht.

Tarief jaarlijks grafonderhoudsrecht

Het tarief voor 2020 bedraagt € 80,50 per graf. U kunt het jaarlijks onderhoud ook afkopen. Dit houdt in dat de gemeente het onderhoud op zich neemt. Voor het afkopen van het jaarlijks onderhoud kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen op telefoonnummer (038) 443 16 16.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een aanslag voor grafonderhoud? U kunt bezwaar maken bij de gemeente.

Bezwaar maken

Ontheffing

Koopt u het jaarlijks onderhoud af? Dan wordt de aanslag over het belastingjaar waarin wordt afgekocht verminderd.