Precariobelasting

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een terras of een standplaats hebt. Of als u kabels, buizen, draden of leidingen op of boven of in grond van de gemeente hebt.

Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig hebt.

kijk op www.omgevingsloket.nl

Maakt u niet langer gebruik van gemeentegrond? Dan moet u dit zelf doorgeven aan de gemeente.

De gemeente heeft de volgende informatie van u nodig:

  • Om welke locatie het gaat;
  • Wat u precies wilt neerzetten of doen;
  • Grootte van het voorwerp;
  • Eventueel datum en tijdstip.

Tarieven precariorechten

  • Het hebben van een terras per m2 gemeentegrond kost € 17,07 per jaar.
  • Buizen, kabels, draden en leidingen kosten € 2,25 per strekkende meter per jaar.
  • Een standplaats kost per dag € 2,15 per strekkende meter, of een gedeelte daarvan, met een minimum van € 8,60 per standplaats.

Bezwaar

Hebt u een aanslag ontvangen voor precariobelasting en u maakt geen gebruik meer van gemeentegrond? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Vergoeding precario

Vorig jaar heeft de gemeente via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen inwoners en bedrijven een vergoeding gegeven voor de precariobelasting die waterbedrijf Vitens hen in rekening bracht. Deze vergoeding staat nu niet meer op het aanslagbiljet. In een beroepszaak heeft de rechter namelijk bepaald dat de gemeente geen precariobelasting mag opleggen aan Vitens. Daarmee vervalt ook deze vergoedingsregeling.