Precariobelasting

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een terras of een standplaats hebt. Of als u kabels, buizen, draden of leidingen op of boven of in grond van de gemeente hebt.

Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig hebt.

kijk op www.omgevingsloket.nl

Maakt u niet langer gebruik van gemeentegrond? Dan moet u dit zelf doorgeven aan de gemeente.

De gemeente heeft de volgende informatie van u nodig:

  • Om welke locatie het gaat;
  • Wat u precies wilt neerzetten of doen;
  • Grootte van het voorwerp;
  • Eventueel datum en tijdstip.

Tarieven precariorechten

  • Het hebben van een terras per m2 gemeentegrond kost € 17,60 per jaar.
  • Een standplaats kost per dag € 2,23 per strekkende meter, of een gedeelte daarvan, met een minimum van € 8,92 per standplaats.

Bezwaar

Hebt u een aanslag ontvangen voor precariobelasting en u maakt geen gebruik meer van gemeentegrond? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken