Reclamebelasting

Reclamebelasting is de belasting die u betaalt als u een reclame-uiting heeft die vanaf de openbare weg zichtbaar is op het bedrijfspand dat u gebruikt. Deze belasting geldt alleen voor gebruikers van winkels, kantoren en is van toepassing in het centrumgebied van Hattem.

De opbrengst van de reclamebelasting gaat niet naar de gemeente, maar wordt afgedragen aan het Ondernemersfonds. Dit Ondernemersfonds zal zich inspannen voor de verdere stimulering van de lokale economie in het centrum, het helpen van ondernemers in de binnenstad bij hun commerciële activiteiten en het aantrekkelijk maken en houden van de historische binnenstad voor bezoekers. Dit kan onder meer door het organiseren van evenementen, het voeren van reclameacties, het organiseren van promotionele activiteiten en het bedrijven van public relations.

Tarieven

Voor belastingjaar 2022 bedraagt het tarief voor de reclamebelasting 0,5% van de WOZ-waarde. Het minimum belastingbedrag bedraagt € 300,00 per bedrijfsobject per jaar en het maximum belastingbedrag bedraagt € 1.095,00 per bedrijfsobject per jaar.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Ontheffing

Als u geen gebruik meer maakt van het bedrijfspand, dan ontvangt u een deel van het betaalde belastinggeld terug. De gemeente berekent de reclamebelasting automatisch tot en met de maand van beëindiging.