Rioolheffing

Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, woonschip, woonwagen of bedrijfsruimte? Dan betaalt u rioolheffing voor de kosten van voorzieningen rondom regen- en grondwater.

Tarieven rioolheffing

  • Eigenaren betalen 0,0307% van de WOZ-waarde.
  • Gebruikers betalen € 88,20 per eenheid (250 m3 waterverbruik).

Ontheffing

De gemeente heft rioolheffing voor eigenaren naar de situatie op 1 januari van het jaar. Verkoopt u uw pand in de loop van het jaar? Er verandert dan niets aan de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent de eigenarenbelasting bij de verkoop meestal met de nieuwe eigenaar.
De rioolheffing voor gebruikers is een maandelijkse heffing. Eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld doordat u naar een andere gemeente verhuist, dan betaalt u na deze maand automatisch geen rioolheffing meer. Bij vestiging in de loop van het jaar betaalt de gebruiker rioolheffing over de volle kalendermaanden die in dat jaar nog overblijven.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding aanvragen