Bezwaar en beroep

  • Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

    Vindt u dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld? Of bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Tegen de hoogte van de tarieven van de heffingen kunt u geen bezwaar maken.

  • Beroep tegen uitspraak bezwaar

    Bent u het niet eens met de uitspraak op een bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank in Arnhem. De Rechtbank moet uw beroepschrift uiterlijk zes weken na de datum van de uitspraak ontvangen.