Kwijtschelding belastingen

Hebt u een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Lees hier wat de voorwaarden zijn, en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Voor welke belastingen?

Als inwoner kunt u kwijtschelding aanvragen van de volgende belastingen:

  • afrekening diftar (gedeeltelijk)
  • onroerendezaakbelastingen
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing vast recht

Kwijtschelding voor welke bedragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor bedragen die u (deels) nog moet betalen. Ook kunt u kwijtschelding vragen voor bedragen die u korter dan 3 maanden geleden hebt betaald. Hebt u de belasting langer geleden betaald? Dan is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Voor de afrekening diftar, dat zijn de ondergrondse containers, geldt een maximumbedrag waarvoor u kwijtschelding kunt krijgen. Dit maximum is het bedrag voor 20 aanbiedingen. Hebt u meer aanbiedingen gedaan, dan kunt u daarvoor geen kwijtschelding krijgen.

Aanvragen

U kunt op twee manieren kwijtschelding aanvragen:

  • Online. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.
  • Met een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u aanvragen bij de afdeling Belastingen.

Kwijtschelding 2022 aanvragen met DigiD

Zorg ervoor dat u de formulieren volledig invult, en alle gevraagde stukken bijvoegt. Dan pas nemen we uw verzoek om kwijtschelding in behandeling. Uitstel van betaling verlenen we pas na ontvangst van het ingevulde kwijtscheldingsformulier.

Automatische kwijtschelding

Als u vorig jaar volledige kwijtschelding hebt gekregen, dan kan de gemeente uw verzoek automatisch toetsen. Hiervoor moet u wel toestemming hebben gegeven. De gemeente laat dan relevante gegevens zoals inkomen, tegoeden en bezit van een auto toetsen door het inlichtingenbureau. Voldoen deze gegevens aan de normen voor kwijtschelding? Dan ontvangt u automatisch schriftelijk bericht. Een verzoekformulier hoeft u dan niet meer in te vullen.

GBLT

Vanaf 1 januari 2019 is de samenwerking op het gebied van de kwijtschelding met het GBLT gestopt. Dit houdt in dat u voor de waterschapsbelasting kwijtschelding aan moet vragen bij het GBLT.

U regelt een verzoek om kwijtschelding met het GBLT via Mijn Loket op de website van het GBLT  www.gblt.nl. Er is ook een mogelijkheid om telefonisch een kwijtscheldingsformulier aan te vragen op telefoonnummer (088) 064 55 55. Voor het aanvragen van kwijtschelding hebt u uw aanslagnummer nodig. Houd daarom uw aanslagbiljet bij de hand.

Vragen?

Bij Belastingen en heffingen vindt u meer informatie over de belastingen en de actuele tarieven.

Kijk ook eens bij onderstaande onderwerpen. Misschien zit het antwoord op uw vragen hier al bij.