Kwijtschelding en betalingsregeling

Vraag je kwijtschelding van de gemeentebelasting? Dan hoef je dat deel van de aanslag niet te betalen totdat over je verzoek is beslist. Pas als je verzoek volledig is, registreren wij dit.

Volledige kwijtschelding

Als je volledige kwijtschelding krijgt, hoef je niets te betalen.

Geen of gedeeltelijke kwijtschelding

Als je verzoek (gedeeltelijk) is afgewezen, moet je het nog openstaande bedrag betalen. Dat moet je doen binnen de termijn die in de kwijtscheldingsbrief staat. Is je verzoek om kwijtschelding helemaal of deels afgewezen? Dan kun je vragen om een betalingsregeling voor het bedrag dat nog openstaat.