Kwijtschelding en betalingsregeling

Vraagt u kwijtschelding van de gemeentebelasting? Dan hoeft u dat deel van de aanslag niet te betalen totdat over uw verzoek is beslist. Pas als uw verzoek volledig is, registreren wij dit.

Volledige kwijtschelding

Als u volledige kwijtschelding krijgt, hoeft u niets te betalen.

Geen of gedeeltelijke kwijtschelding

Als uw verzoek (gedeeltelijk) is afgewezen, moet u het nog openstaande bedrag betalen. Dat moet u doen binnen de termijn die in de kwijtscheldingsbrief staat. Is uw verzoek om kwijtschelding helemaal of deels afgewezen? Dan kunt u vragen om een betalingsregeling voor het bedrag dat nog openstaat.