Kwijtschelding met een inkomen rond bijstandsniveau of AOW

Hebt u een inkomen op bijstandsniveau of AOW zonder (of met een beperkt) pensioen? En hebt u geen spaargeld of tegoed op uw bankrekening? Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding.

Wat is een inkomen op bijstands- of AOW-niveau?

Voor alleenstaanden en samenwonenden gelden verschillende bijstandsnormen. Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, gelden daarnaast nog andere normen. In dit overzicht staan deze bedragen.

Kostendelers

Wonen er meer meerderjarige personen op uw adres, dan gelden er, afhankelijk van het aantal personen, afwijkende normbedragen. In dit overzicht staan deze bedragen.