Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een administratief beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet u doen binnen 10 dagen (wettelijke verplichting) na dagtekening van de beslissing bij de invorderingsambtenaar. Het administratief beroepschrift moet ‘met redenen zijn omkleed’. Dat wil zeggen dat u gemotiveerd moet omschrijven welke bezwaren u tegen het besluit hebt. Het college van burgemeester en wethouders doet zo spoedig mogelijk schriftelijk uitspraak op uw administratief beroepschrift.