Niet eens met de beslissing

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je een administratief beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet je doen binnen 10 dagen (wettelijke verplichting) na dagtekening van de beslissing bij de invorderingsambtenaar. Het administratief beroepschrift moet ‘met redenen zijn omkleed’. Dat wil zeggen dat je gemotiveerd moet omschrijven welke bezwaren je tegen het besluit hebt. Het college van burgemeester en wethouders doet zo spoedig mogelijk schriftelijk uitspraak op je administratief beroepschrift.