Terugbetaling kwijtgescholden bedrag

Terugbetaling

Als een (gedeeltelijk) betaalde aanslag wordt kwijtgescholden, ontstaat er een zogeheten creditsaldo. Dat betekent dat u nog geld tegoed hebt van de gemeente. Als uw rekeningnummer bekend is, storten wij dit tegoed daarop terug. Als er nog vorderingen openstaan die u al had moeten betalen, verrekenen wij die eerst met uw tegoed.

Rekeningnummer onbekend

Als wij uw rekeningnummer niet weten, dan blijft dit bedrag staan totdat u een rekeningnummer doorgeeft. Uiteraard melden wij dit aan u.

Vergoeding van kosten

Hebt u kosten gemaakt voor het indienen van uw verzoek om kwijtschelding? Bijvoorbeeld omdat u iemand om hulp hebt gevraagd voor het indienen? Helaas vergoeden wij deze kosten niet .