Waardering onroerende zaken (WOZ)

  • WOZ-waarde inzien

    De WOZ-waarde van uw woning kunt u eenvoudig opvragen. Zo kunt u de waarde vergelijken met de waarde van andere woningen.

  • Wet WOZ

    De gemeente berekent de onroerendezaakbelastingen op basis van de Wet WOZ. Daarin staat hoe de waardering van onroerende zaken, zoals huizen en bedrijfsruimten, is geregeld.